Ekonomicky servis

Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

- účtovný denník
- evidencia záväzkov
- evidencia pohľadávok
- evidencia hmotného a nehmotného majetku
- ročná účtovná uzávierka

Jednoduché účtovníctvo

- peňažný denník
- kniha záväzkov
- kniha pohľadávok
- evidencia hmotného a nehmotného majetku
- ročná účtovná uzávierkaStiahnite si náš cenník

» cenník služieb (PDF)
» cenník služieb (DOC)

Mzdy a personalistika

- vypracovanie pracovných zmlúv
- prihlasovanie zamestnancov do poisťovní
- spracovanie mesačných miezd
- spracovanie mesačných výkazov do poisťovní
- vyhotovenie príkazov na úhradu pri výplate miezd, odvodov a daní
- vypracovanie prehľadov a hlásení na daňový úrad
- ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu za závislej činnosti
- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia pre zamestnancov
- vypracovanie rôznych potvrdení a dokladov pre zamestnancov
- ukončenie pracovného vzťahu
- odhlásenie zamestnancov z poisťovní